ЕМЕНСКИЯТ КАНЬОН

 Еменският каньон атракция за малки и големи

ЕМЕНСКИЯТ КАНЬОН

Разположението му е по течението на река Негованка, в полите на Предбалкана, на 20 км западно от Велико Търново. През вековете течащата вода в мекия варовик е допринесла за образуването на многобройни прагове, водопади, вирове и ниши, обградени от високи отвесни скали, с височинен профил в отвелни зони до 8-.90 м. Каньонът започва южно от с. Ново село и е прекъснат от долинно разширение, в което е разположено с. Емен. По този начин естествено се разделя на две части – Долен и Горен боаз.

{START_COUNTER}